Gói Mimax - Viettel-Telecom

Gói Mimax


Là gói cước 3G trọn gói.

Với 70.000đ Quý khách sẽ có 600MB lưu lượng tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày. Hết lưu lượng tốc độ cao sẽ chuyển sang tốc độ thông thường không tính phí.

Quý khách hoàn toàn không bị gián đoạn quá trình truy cập trong suốt thời gian sử dụng

Dịch vụ tự động gia hạn hàng tháng.


Là gói cước 3G trọn gói.

Với 70.000đ Quý khách sẽ có 600MB lưu lượng tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày. Hết lưu lượng tốc độ cao sẽ chuyển sang tốc độ thông thường không tính phí.


Sản phẩm liên quan

MIMAX70

3 GB

70.000 đồng/30 ngày

Đăng ký Chi tiết

MIMAX90

5 GB

90.000 đồng/30 ngày

Đăng ký Chi tiết

MIMAX125

8 GB

125.000 đồng/30 ngày

Đăng ký Chi tiết

MIMAX200

15 GB

200.000 đồng/30 ngày

Đăng ký Chi tiết

UMAX300

Không giới hạn GB lưu lượng

30.000 đồng/30 ngày

Đăng ký Chi tiết