Đăng ký 3G - Viettel-Telecom

Gói Data


ST90

Dung lượng

30GB

Giá cước 90.000 đồng/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Cú pháp ST90 TAI gửi 9123
Chú thích

- Có 1GB tốc độ cao/ngày,
Hết tốc độ cao ngắt kết nối, không tính cước phát sinh

Chi tiết

ST70K

Dung lượng

15GB

Giá cước 70.000 đồng/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Cú pháp ST70K TAI gửi 9123
Chú thích

- 500MB/ngày
- Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok.

Chi tiết

ST150K

Dung lượng

90GB

Giá cước 150.000 đồng/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Cú pháp ST150K TAI gửi 9123
Chú thích

- 3GB/ngày data tốc độ cao, Liên tục trong 30 ngày,
Hết tốc độ cao ngắt kết nối

Chi tiết

ST120K

Dung lượng

120GB

Giá cước 120.000 đồng/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Cú pháp ST120K TAI gửi 9123
Chú thích

- 60GB (2GB data tốc độ cao/ngày)
Hết tốc độ cao ngắt kết nối

Chi tiết

Đăng ký gói Mimax Viettel


MIMAX70

Dung lượng

3 GB

Giá cước 70.000 đồng/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Cú pháp MIMAX70 TAI gửi 9123
Chú thích

Hết tốc độ cao truy cập tốc độ thường miễn phí

Chi tiết

MIMAX90

Dung lượng

5 GB

Giá cước 90.000 đồng/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Cú pháp Mimax90 TAI gửi 9123
Chú thích

Hết tốc độ cao truy cập tốc độ thường miễn phí

Chi tiết

MIMAX125

Dung lượng

8 GB

Giá cước 125.000 đồng/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Cú pháp MIMAX125 TAI gửi 9123
Chú thích

8 GB tốc độ cao, miễn cước phát sinh

Chi tiết

MIMAX200

Dung lượng

15 GB

Giá cước 200.000 đồng/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Cú pháp MIMAX200 TAI gửi 9123
Chú thích

15GB tốc độ cao, miễn cước phát sinh

Chi tiết

UMAX300

Dung lượng

Không giới hạn GB lưu lượng

Giá cước 30.000 đồng/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Cú pháp UMAX300 TAI gửi 9123
Chú thích

GB tốc độ cao không giới hạn, miễn cước phát sinh

Chi tiết


Gói cước cho sim Dcom


D50

Dung lượng

3. 5GB

Giá cước 50.000 đồng/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Cú pháp D50 TAI gửi 9123
Chú thích

Hết tốc độ cao truy cập tốc độ thường miễn phí

Chi tiết

D70

Dung lượng

7 GB

Giá cước 70.000 đồng/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Cú pháp D70 TAI gửi 9123
Chú thích

Hết tốc độ cao truy cập tốc độ thường miễn phí

Chi tiết

D120

Dung lượng

12 GB

Giá cước 120.000 đồng/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Cú pháp D120 TAI gửi 9123
Chú thích

Hết tốc độ cao truy cập tốc độ thường miễn phí

Chi tiết

D200

Dung lượng

20 GB

Giá cước 200.000 đồng/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Cú pháp D200 TAI gửi 9123
Chú thích

Hết tốc độ cao truy cập tốc độ thường miễn phí

Chi tiết

D500

Dung lượng

48 GB

Giá cước 500.000 đồng/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Cú pháp D500 TAI gửi 9123
Chú thích

Hết tốc độ cao truy cập tốc độ thường miễn phí

Chi tiết

D900

Dung lượng

84 GB

Giá cước 9.000.000 đồng/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Cú pháp D900 TAI gửi 9123
Chú thích

Hết tốc độ cao truy cập tốc độ thường miễn phí

Chi tiết